ModeLinksUIDGIDSizeModifiedName
-rw-rw-r--1310110Sun, 23 Aug 2020 17:31:47 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se.biomed.kiev.ua-2811-1241
-rw-rw-r--1310110Sun, 24 Nov 2019 17:25:46 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se.biomed.kiev.ua-2811-20973
-rw-rw-r--1310110Fri, 31 Jan 2020 06:48:18 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se.biomed.kiev.ua-2811-27348
-rw-rw-r--1310110Sun, 24 Nov 2019 18:00:09 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se.biomed.kiev.ua-2811-29826
-rw-rw-r--1310110Sun, 24 Nov 2019 15:38:33 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se.biomed.kiev.ua-2811-32049
-rw-rw-r--1310110Fri, 05 Mar 2021 04:59:00 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se.biomed.kiev.ua-2811-7779
drwxrwxr-x1210157Mon, 01 Feb 2021 21:05:37 GMTnagios-argo-mon-devel.egi.cro-ngi.hr
drwxrwxr-x1210157Tue, 10 Mar 2020 12:04:42 GMTnagios-argo-mon-test.cro-ngi.hr
drwxrwxr-x1210157Wed, 03 Feb 2021 00:05:20 GMTnagios-argo-mon.egi.cro-ngi.hr
drwxrwxr-x1310157Fri, 05 Apr 2019 13:35:19 GMTnagios-argo-mon2.egi.eu
drwxrwxr-x1310178Tue, 11 Sep 2018 13:08:25 GMTnagios-snf-3988
drwxrwxr-x1210157Thu, 12 Mar 2020 15:03:28 GMTnagios-vcl-0-150.srce.hr
-rw-rw-r--1110184Wed, 06 Dec 2017 19:43:25 GMTtest.txt
-rw-rw-r--1110184Wed, 06 Dec 2017 21:32:20 GMTtestfile-put-1512586046-fb1918a45d34.txt
-rw-rw-r--1310120Mon, 02 Apr 2018 20:46:59 GMTtestfile-put-1522702272-125e1e57c9b6.txt
-rw-rw-r--1310120Thu, 05 Apr 2018 05:46:57 GMTtestfile-put-1522907471-04ebf1c22aa0.txt
-rw-rw-r--1310120Sat, 07 Apr 2018 07:52:40 GMTtestfile-put-1523087816-810fd1815b53.txt
-rw-rw-r--1310120Thu, 12 Apr 2018 06:00:10 GMTtestfile-put-1523513070-75512ca9ea69.txt
-rw-rw-r--1310120Sat, 28 Apr 2018 21:41:00 GMTtestfile-put-1524951934-486f5f26829b.txt
-rw-rw-r--1210120Thu, 07 Jun 2018 21:30:12 GMTtestfile-put-1528407395-5297977a6dff.txt
-rw-rw-r--1310120Sun, 05 Aug 2018 18:32:02 GMTtestfile-put-1533493875-1af82ed83d08.txt
-rw-rw-r--1310120Tue, 27 Nov 2018 14:30:37 GMTtestfile-put-1543329181-8bb485a7ac80.txt
-rw-rw-r--1310120Fri, 14 Dec 2018 10:40:38 GMTtestfile-put-1544784196-59895dcb918d.txt
-rw-rw-r--1210120Fri, 04 Jan 2019 05:26:10 GMTtestfile-put-1546579857-aaad310e2e6c.txt
-rw-rw-r--1310120Fri, 31 Jan 2020 04:55:57 GMTtestfile-put-1580446608-7caf2eb67dca.txt
-rw-rw-r--1310120Fri, 31 Jan 2020 14:02:09 GMTtestfile-put-1580479339-3b77e90b06dd.txt
-rw-rw-r--1210120Tue, 31 Mar 2020 18:21:45 GMTtestfile-put-1585679138-464c1142e2bb.txt